Datu Aizsardzība
www.twitter.com/Datuaizsardziba Twitter
Datu aizsardzība: nepazaudēt privātumu

 Interneta, viedtālruņu un sociālo tīklu pasaulē ir ļoti viegli dalīties informācijā par sevi un meklēt ziņas par citiem. Iespējams, pat pārāk viegli. Brīdī, kad jūsu kredītpieteikums tiek noraidīts, jo esat atklājis, ka dzīvojat “nepareizajā” apkaimē, kad nākas nožēlot paša augšuplādētos foto, kad “bezmaksas” interneta vietnes gūst peļņu, pārdodot jūsu datus, – šajā brīdī jūs saprotat, ka datu aizsardzība ir ļoti nopietna lieta.

Vienota fizisko personu reģistra Latvijā pagaidām nebūs

 Ministru kabineta komiteja šodien [20.05.2013.] noraidīja Iekšlietu ministrijas (IeM) izstrādāto koncepcijas projektu par vienota fizisko personu reģistra izveidi.

Balsojums par Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu tiek nedaudz pārcelts

 2013.gada 06.maijā Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvības, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE komiteja) paziņoja par to,ka balsojums par Vispārīgās Datu aizsardzības Regulas projektu tiks pārcelts uz jūniju vai jūliju.Plānots bija, ka balsojums notiks 29.maijā.

Sagatavots paskaidrojošs dokuments pārziņiem par Saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem

 Eiropas Datu aizsardzības uzraudzības institūcijas š.g. 13.aprīlī ir apstiprinājušas dokumentu, kas sniedz skaidrojumu personas datu apstrādes operatoriem par saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem, pamatojoties uz 2012.gadā 6.jūnijā pieņemto Darba dokumentu Nr.02/2012.

Rīgas Satiksmei administratīvais sods LVL 3000,- apmērā par prettiesisku datu apstrādi.

 2013.gada 19.aprīlī Administratīvā apgabaltiesa atzina Datu Valsts Inspekcijas lēmumu, ar kuru SIA Rīgas Satiksmei tika uzlikts administratīvais sods LVL 3000,- (trīs tūkstoši lati) apmērā par nelikumīgām darbībām ar personas datiem, par pamatotu un spēkā esošu.