Datu Aizsardzība
www.twitter.com/Datuaizsardziba Twitter
Kredītbiroji varēs apkopot arī pozitīvo informāciju

 Nākotnē Latvijā varētu darboties 2–3 kredītbiroji, kas apkopos arī pozitīvās ziņas. No decembra kredītbiroji varētu saņemt licenci darbības uzsākšanai, un prognozējams, ka pretstatā sākotnējai idejai iekļaut tikai negatīvos datus tajā būs iespēja ietvert arī informāciju par pozitīvajiem parādnieku maksājumiem.

Arī Urugvaja atzīt personas datu aizsardzības principus.

 2013.gada 12.aprīlī, Eiropas Padome paziņoja, ka Urugvaja ir kļuvusi par pirmo ne-Eiropas valsti, kas pievienojusies Konvencijai par personas datu aizsardzību attiecībā uz automātisku datu apstrādi ( Konvencija Nr. 108) un tās papaildus protokoliem.

Noslēgtais Līgums par pievienošanos Konvencijai Urugvajā stāsies spēkā 2013.gada 01.augustā, padarot Urugvaju par 45 valsti, kas ir pievienojusies konvencijai.

 

CNIL sagatavojis vadlīnijas par privātumu darba vietā

 CNIL  (The Commission nationale de l’informatique et des libertés) jeb iestāde, kas Francijā atbild par personas datu aizsardzības jautājumiem, 2013.gadā ir sagatavojusi vadlīnijas par privātuma aizsardzību darba vietā.

Nacionālās ES personas datu aizsardzības uzraudzības iestādes uzsākušas pārbaudi pret kompānijas Google meklētājprogrammu

 Sešas no lielākajām ES personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijām (Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas un Nīderlandes) šā gada 2. aprīlī uzsākušas lietu pret Google, lai piespiestu kompāniju mainīt personas datu apstrādi, kāda tiek izmantota, lietojot Google meklētājprogrammu.

Augstākā tiesa vērtē sabiedrības ieguvumu publiskojot privātus fotouzņēmumus

 2013.gada 28.februārī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments, pieņemot spriedumu lietā Nr. SKC -11/2013 citā starpā ir norādījis, ka personas fotografēšana bez piekrišanas pati par sevi, nevērtējot konkrēto situāciju, nevar tikt uzskatīta par tiesību uz privāto dzīvi pārkāpumu. Atbilstoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksei tiesa izvērtē konkrētos ar personas attēla iegūšanu un izmantošanu saistītos apstākļus, piemēram, kādos apstākļos un kādiem nolūkiem tā notikusi, ko nofotografētā persona konkrētā vietā darīja, kā nofotografētais materiāls ticis izmantots.
Atzīstot morālā kaitējuma esību, atlīdzinājuma apmērs par nodarīto morālo kaitējumu noteikts, ņemot vērā to, ka strīdus attēls ticis iegūts plašākai sabiedrībai nepieejamā pasākumā un publicēts komerciālos nolūkos, kā arī minētā attēla publiskošana kontekstā ar paša raksta saturu nav bijusi attaisnojama un samē
rīga.