Datu Aizsardzība
www.twitter.com/Datuaizsardziba Twitter
Izmaiņas Alkohololisko dzērienu aprites likumā

 2013.gada 20.jūnijā Saeima pieņema grozījumus Alkoholiko dzērienu aprites likumā, kas cita starpā nosaka, ka "alkoholisko dzērienu tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā un pircēju individuālās apkalpošanas vietā nodrošināma nepārtraukta videonovērošana, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā saglabāšana vismaz septiņas dienas pēc ierakstīšanas".

DVI sagatavojusi rekomendāciju par datu aizsardzību darba vietā

 Personas datu aizsardzība kļūst par vienu no svarīgākajiem jautājumiem sociālajās attiecībās darba vietās. Darba vietās tiek plaši iegūta un izmantota informācija par fiziskām personām (darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem), kā arī tiek lietotas tādas tehnoloģijas kā videonovērošana un citas tehnoloģijas, lai nodrošinātu darba procesa uzraudzību un darba kvalitātes kontroli. Turklāt darbinieku kontroles ierīces ir savstarpēji saistītas: interneta lietošanas kontrole, elektroniskais pasts, telekomunikācijas, ģeolokācijas ierīces, biometrijas datu apstrāde, videonovērošana, u.t.t. Tai skaitā, darbinieku atlases procesā un karjeras vadībā, darba devēji aizvien palielina dažādu informācijas tehnoloģiju izmantošanu. Ņemot vērā interneta attīstību, personas dati publiski ir pieejami līdz šim nebijušos apmēros, kurus darba devēji izmanto, gan izvērtējot esošos, gan piesaistot potenciālos darbiniekus.

 

Izmanto Dziesmusvētku dalībnieku datus

 Atbalstot Dziesmu un deju svētkus, banka "Citadele" tikusi pie vairākiem desmitiem tūkstošu personu datiem! Lai saņemtu identifikācijas karti, svētku dalībniekiem jāaizpilda anketa - jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un telefona numurs. Dziedātāji un dejotāji savus datus uzticējuši pārliecībā, ka tie vajadzīgi tikai svētku caurlaižu izgatavošanai. Taču  daudzus svētku dalībniekus visā Latvijā pārsteidza bankas īpašie komercpiedāvājumi telefonā un e-pastā. Vai nav pārkāpts datu aizsardzības likums, kā un cik ilgi banka drīkst izmantot datus, skaidroja Madara Rudzīte.

Parlaments apstiprina stingrākus sodus ES kibernoziedzniekiem

 Jaunie noteikumi, ko ceturtdien (04.07.2013.) pieņēma Parlaments, paredz stingrākus sodus kibernoziedzniekiem. Dalībvalstīs atbalstītais direktīvas projekts veicina arī kiberuzbrukumu nepieļaušanu un atbalsta policijas un tiesībsargājošo iestāžu aktīvāku sadarbību šajā jomā. Kiberuzbrukuma gadījumā ES dalībvalstīm būs jāreaģē uz steidzamiem lūgumiem pēc palīdzības astoņu stundu laikā.

Jauna rekomendācija par datu drošību

 Datu valsts inspekcija ir izstrādājusi rekomendāciju "Personas datu apstrādes drošība", kas pamatā paredzēta nelielām organizācijām un uzņēmumiem kā praktisku padomu kopums IT drošības jautājumos no personas datu aizsardzības viedokļa.

Drošu un normatīvajiem aktiem atbilstošu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana organizācijām var būt komplicēts uzdevums, kura veikšanai nepieciešams gan laiks, gan līdzekļi, gan arī speciālas zināšanas. Ja IT sistēmās tiek apstrādāti personas dati, tas rada papildu riskus. Lai panāktu, ka datu apstrāde ir droša un uzticama, jāievieš tehniski pasākumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī katras organizācijas iespējām un vajadzībām.