Datu Aizsardzība
www.twitter.com/Datuaizsardziba Twitter
Anglijas datu valsts inspekcija atkal soda

 18.03.2013. Angrijas Datu aizsardzības komisārs ( ICO)  atkal pieņem lēmumu par naudas sodu piemērošanu kādam Glāzgovas uzņēmumam par  nevēlamu telemārketingu 90`000 angļu mārciņu apmērā. Šajā sakarā, ICO bija saņēmis gandrīz 2000 iedzīvotaju sūdzības.

Eiropas personas datu aizsardzības organizācijas publicē viedokli par mobilajām aplikācijām

 Gala lietotāju piekrišana ir būtiska, lai panāktu atbilstību Eiropas datu aizsardzības likumdošanai

Eiropas personas datu aizsardzības organizācijas (kas apvienotas 29.panta darba grupā) ir vienojušās par kopīgu viedokli attiecībā uz galvenajiem mobilo aplikāciju riskiem personas datu aizsardzībā. Viedoklī iekļauti noteikti pienākumi, kas jāievēro aplikāciju veidotājiem un citām pusēm, piemēram, aplikāciju veikaliem, reklāmdevējiem, operētājsistēmu un mobilo iekārtu ražotājiem, kas iesaistītas aplikāciju izveides un izplatīšanas procesā, lai tas norisinātos atbilstoši Eiropas personas datu aizsardzības likumdošanai. Īpaša uzmanība pievērsta aplikācijām, kuru mērķauditorija ir bērni.

Vidēji katrs viedtālruņa lietotājs lejuplādē 37 aplikācijas. Tās var no mobilajām iekārtām savākt lielu daudzumu personas datu, piemēram, piekļūstot fotogrāfiju albumiem vai atrašanās vietas datiem. “Tas bieži vien notiek bez lietotāju gribas un piekrišanas, kā rezultātā tiek pārkāpta Eiropas personas datu aizsardzības likumdošana,” tā 29.panta darba grupas priekšsēdētājs Jakobs Konstamms (Jacob Kohnstamm).

Vai tiešām lietas internetā ir par brīvu?

 Nereti internetā piedāvā reģistrēties, aizpildīt veidlapu, anketu, piedalīties bez maksas loterijā, akcijā. Vai tas tiešām ir "bez makas

Eiropas patērētāju aizsrdzības organizācijas sagatavotais videomateriāls par to kā "darbojas" internets un kādas ir tās prasības, lai internets darbotos korekti pret patērētāju.

Rīgā norisinājās otrā ikgadējā Baltijas valstu datu aizsardzības uzraudzības institūciju sanāksme

 Laika posmā no 2013.gada 21.-22.martam Rīgā norisinājās otrā ikgadējā Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju sanāksme, kuras ietvaros tika diskutēts par dažādiem praktiskiem ar personas datu apstrādi un aizsardzību saistītiem jautājumiem, tai skaitā tika diskutēts par 2012.gada oktobrī notikušo Šengenas novērtēšanas vizīti un tās rezultātiem visās trīs Baltijas valstīs.

Eiropas Datu aizsardzības dienā Datu valsts inspekcija aicina pārdomāt, kādu informāciju par sevi publiskojam interneta vidē un vai to darīt

Jau septīto gadu 28.janvārī tika atzīmēta Eiropas Datu aizsardzības diena. Kā katru gadu, šīs dienas ietvaros personas datu aizsardzības institūcijas īsteno aktivitātes, lai sekmētu iedzīvotāju informētību par tiesībām uz savu personas datu aizsardzību un aicinātu pievērst lielāku uzmanību gadījumiem, kad personas dati kādam tiek nodoti (izpausti).