Datu Aizsardzība
www.twitter.com/Datuaizsardziba Twitter
DVI darbības pārskata kopsavilkums par 2012.gadu

 Kā izriet no Datu Valsts Inspekcijas 2012.gada darbības pārskata kopsavilkuma, 2012.gadā vizbiežāk sūdzības sniegtas par šādām personas datu apstrādes jomām:
• personas datu nodošana parādu piedziņas veikšanai;
• personas kā uzņēmuma darbinieka reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienestā bez šīs
personas piekrišanas būt par darbinieku;
• datu subjekta pieprasītās informācijas nesniegšana;
• personas datu publicēšana internetā un cita veida personas datu nodošana trešajām
personām.

Digitalizācijas programmā jauni konkrēti noteikumi par patērētājiem gadījumos, kad Eiropas Savienībā telekomunikāciju nozarē nozaudēti vai nozagti personas dati

 Eiropas Komisija pieņem jaunus noteikumus, kā tieši telesakaru operatoriem un interneta pakalpojumu sniedzējiem jārīkojas, ja to klientu personas dati gājuši zudumā, nozagti vai citādi cietusi to integritāte. Šo "tehnisko īstenošanas pasākumu" mērķis ir nodrošināt, lai datu pārkāpumu gadījumā pret visiem klientiem Eiropas Savienības teritorijā izturētos vienādi un lai uzņēmumi, kas darbojas vairāk nekā vienā valstī, šādas problēmas varētu risināt visas ES līmenī.

Zviedrijai sods 3 miljonu eiro apmērā

 Pie šāda lēmuma ir nonākusi Eiropas Savienības Tiesa  30.05.2013.,izskatot Eiropas Komisijas pieteikumu par valsts pienākumu neizpildi.

Eksperti diskutē par jauno datu aizsardzības reformu un meklē atbildes uz jautājumu

 Lai sargātu privātumu, vispirms jāizvairās no vieglprātīgas rīcības, dati - jaunā nafta.

Vairāk kā 200`000 vācieši izvēlējušies nebūt Google Street view

 Kad pirms 3 gadiem Google vēlējas veidot Street View datu bāzi filmējot un fotogrāfējot vairāk kā 20 Vācijas pilsētās, Vācijas datu aizsardzības iestāde noteica, ka Googlei ir jānodrošina iedzīvotājiem iespēja noteikt vai tie vēlas, lai to īpašums tiktu atspoguļots Street View sistēmā.